In Celebration of

Miroslaw Jacunski

May 6, 1950 -  October 28, 2018

Mirosław Jacuński zmarł dwudziestego piatego października, 2018, w Mississauga, Kanada. Urodzony szóstego maja, 1950 w Elblągu, kochający syn Alfreda i Łucji Jacuńskich, pozostawił w żałobie swego ukochanego syna Marka, rodzeństwo Helenę i Krzysztofa oraz żonę Nine, z którą pomimo separacji zgodnie wychowywal syna i pozostawał w przyjaźni. Ukończył Technikum Łączności i Politechnikę Gdańską z tytułem inżyniera elektronika. Przed emigracją pracował w Instytucie Morskim, który cenił za możliwość prac badawczych na pokładach statków opływających świat co było wyjątkowe w czasach restrykcji paszportowych w Polsce Ludowej. W Północnej Ameryce, pracował w wielu znanych firmach telekomunikacji i elektroniki, kończąc swoja karierę w Honeywell. Był perfekcjonistą w stosunku do siebie i innych, kochał wyzwania zmuszające Go do wytężonej pracy i odkrywania nowych rozwiązań. Kochał muzykę a potrzeba obcowania z perfekcyjnym dźwiękiem powodowały liczne własne konstrukcje i modyfikacje sprzętów odtworzeniowych. Do dzisiaj jego znajomi w Polsce wspominają go jako niestrudzonego inżyniera dźwięku. Na emeryturze, udręczany pogarszającym się zdrowiem pozostawał optymistą. W ostatnim czasie przed swoją tak przedwczesną śmiercią interesował się socjologią i historią Polski a także budowaniem drzewa genealogicznego rodziny Jacuńskich. Mirek pozostanie zawsze w naszej pamięci jako uczciwy, honorowy i służący pomocą innym człowiek.

Miroslaw Jacunski passed away on the twenty-fifth of October, 2018, in Mississauga, Canada. He was born on the sixth of May, 1950, in Elblag, Poland, the loving son of Alfred and Łucja Jacunski, he is survived by his son Mark, siblings Helena and Krystof, as well as his wife Nina, with whom he had agreeably raised their son and remained amicable despite their separation. His education in the Secondary School of Communication and Polytechnical Instutite of Gdansk garnered him the title of professional engineer. Prior to his emigration, he worked in the Maritime Institute, which he valued for the opportunity to perform survey work on ships sailing around the world, which was unique during the passport restrictions imposed in Communist Poland. In North America, he worked in many well-known telecommunication and electronics firms, and finished his career with Honeywell. He was a perfectionist with respect to both himself and others, and he loved opportunities to do hard work and uncover novel solutions. He loved music, and his need for perfect acoustics led him to modify devices and produce numerous creations of his own. To this day, his colleagues in Poland remember him as a tireless audio engineer. In his retirement, despite his worsening health, he remained an optimist. In his final days, he was occupied by his newfound interest in the sociology and history of Poland, and the building the genealogy of the Jacunski family. Mirek will eternally remain in our memories as an honest, honourable, and helpful man. In place of flowers or any other material expressions of sympathy, please consider donating to Patients Canada (patientscanada.ca), which seeks to improve patient-centered care, or local charity of your choice.

Guestbook 

(5 of 16)


Krystyna i Jurek (Znajomi)

Entered November 1, 2018

Droga Rodzino.
Proszę przyjąć wyrazy naszego głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Mirka

Paul Pennacchio (Friends to Nina and Mark)

Entered November 2, 2018 from 105 Misty Meadow Drive

On behalf of Kathleen, Vivianna and Paul we would like to express our deepest sympathies and this sad time. Our thoughts and prayers are with both of you.

Bernard Legrand (Friend)

Entered November 2, 2018 from Scarborough

My deepest sympathies!

Liza, John, Jaidyn (friend of Nina and Mark)

Entered November 2, 2018 from Toronto

We send our deep and heartfelt condolences to you - to Nina, to Mark, and all of Mirek's family.

I hold onto this from when I lost my beloved Daddy: You are not apart from us but part of us for Love is Eternal.

Santoso Widjaja (Colleague)

Entered November 2, 2018 from Newmarket, Ontario

I am sorry to see you go so soon. You will be missed by your colleagues/ friends at Honeywell. You always have a positive attitude towards life and how you always confront the adversaries with your wittiness which I admire.

Goodbye my friend
Santoso

Photos 

(5 of 119)